Het orkest De dirigent Het bestuur Gespeelde werken

Op dit moment heeft Zoroaster drie bestuursleden. Zij houden zich bezig met de organisatie van het programma, de repetitiedagen, de concerten, de financiën, het ledenaantal, het publiek en alle andere dingen die zich voordoen rondom Zoroaster.

— Nienke Postma - Voorzitter
— Barbara Hendricx - Vicevoorzitter, secretaris
— Gijsbert Zwart - Penningmeester